Rehabilitacja

Zapraszamy na indywidualne zajęcia rehabilitacyjne:

Małgorzata Jasko - Absolwentka AWF Warszawa ze specjalnością pływania, gimnastyki korekcyjnej w wodzie, oligofrenopedagog. Zawodowo pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w wodzie z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Rehabilitacja wodna jest kierowana do dzieci i młodzieży min. z nadpobudliwością ruchową - ADHD, Zespołem Aspargera, nadwagą, wadami postawy i budowy ciała. Oferta dla dorosłych dotyczy takich problemów zdrowotnych jak: stany po odbytych zabiegach operacyjnych, mastektomiach, endoprotezach stawów, problemach bólowych kręgosłupa oraz kończyn. Zajęcia prowadzone są w formule indywidualnych spotkań 30-45 min

Więcej informacji pod numerem tel:  503-007-730

Michał Leszek - absolwent Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych na Wydziale Fizjoterapii oraz absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na Wydziale Fizjoterapii. Od 10 lat zajmuje się rehabilitacją dzieci w środowisku wodnym. Podczas pracy zawodowej uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach, systematycznie podnosi swoje  kwalifikacje.

Zajęcia skierowane są do dzieci z:
- mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami neurologicznymi, wadami wrodzonymi
- opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami postawy ciała

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych spotkań 30-45 min.

Nr tel.: 663-336-787